OVO JE ZEMLJA MAFIJE! Banke angažovale uterivače dugova da prete korisnicima!

Podeli vest sa drugima!

Advertisements

Zaštitnik potrošača kontaktirao je 14 banaka za koje naš sagovornik Đorđe M. sa sigurnošću tvrdi da su korisnici usluga agencija. To je spisak banaka u čije je ime on lično kontaktirao dužnike, te je protiv njih i podneo prijave. Međutim, do sada smo odgovore smo dobili od samo četiri banke.

 

U Vojvođanskoj banci ne kriju da sarađuju sa kompanijama “koje su zadužene da u ime i za račun banke kontaktiraju klijente koji kasne sa izmirivanjem kreditnih obaveza”.
– Ova saradnja je regulisana ugovorom kojim se precizno definiše način, učestalost i cilj kontakta. Komunikacija sa klijentima se obavlja u skladu sa principima poslovne etike, korektno, transparentno, uz poštovanje ličnosti, privatnosti, bankarske poverljivosti i strogo poštujući važeće zakonske norme i propise – kažu u Vojvođanskoj banci i dodaju:

– Ugovor takođe reguliše način postupanja i čuvanja informacija koje se razmenjuju i njihov tretman kao poslovne tajne. Informacije koje se razmenjuju sa kompanijama ostaju u vlasništvu banke i iste se moraju isključivo koristiti u svrhu za koju se kompanije angažuju.

 

Kompanije imaju obavezu da omoguće banci i Narodnoj banci Srbije mogućnost pristupa finansijskim podacima koji se odnose na delatnost za koju je ista angažovana, kao i da omoguće kontrolu na licu mesta kako bi se utvrdilo zakonito ispunjavanje ugovorenih obaveza.

Advertisements

 

Oni tvrde da obaveze poverljivosti koje proizlaze iz Zakona o zaštiti ličnih podataka važe tokom čitavog trajanja ugovornog odnosa, kao i po isteku saradnje.
Sber banka je na naš upit odgovorila samo da su oni “finansijska institucija koja u potpunosti posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, propisima Narodne banke Srbije i striktnim internim procedurama.”
Ni u Srpskoj banci ne osporavaju da sarađuju sa eksternim agencijama.
– Banka je angažovala eksternu agenciju za pozivanje klijenata sa značajnim kašnjenjem u izmirivanju svojih obaveza i upoznati smo sa načinom njenog rada. U pitanju je renomirana agencija koja, pored toga što trenutno sarađuje sa polovinom banaka na našem bankarskom tržištu, obavlja istu delatnost i u više od 10 evropskih zemalja.
Na pitanje da li znaju na koji način se operateri obraćaju klijentima u ovoj banci kažu:
– Način komunikacije eksterne agencije sa klijentima regulisan je njihovom internom procedurom, sa kojom je banka upoznata. Navedena procedura definiše dozvoljene elemente u razgovoru sa klijentima koje pozivaju, dok pretnje i ucene nisu dozvoljene. Banka je u skladu sa propisima obavestila Narodnu banku Srbije o poveravanju poslova naplate potraživanja eksternoj agenciji, sa kojim je zaključila ugovor o poslovnoj saradnji, kao i Sporazum o poverljivosti, koji su obavezujući za obe ugovorne strane u pogledu čuvanja podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu. U skladu sa navedenim, poveravanje aktivnosti naplate potraživanja eksternoj agenciji izvršeno je u skladu sa propisima – kažu u Srpskoj banci.Odgovor smo dobili još samo iz Addiko banke, u kojoj kažu da poštuju sve zakonske procedure.
– Saradnja između Addiko banke i agencija koje obavljaju usluge kontaktiranja dužnika se uvek uspostavlja nakon ozbiljno sprovedene analize i selekcije kompanija.

 

Takođe, izuzetno je bitno istaći da je ta aktivnost poverena agencijama na osnovu vrlo preciznih ugovora kojim su agencije preuzele obavezu čuvanja dobijenih podataka saglasno svim standardima za čuvanje bankarske tajne i zaštite podataka o ličnosti, što je u potpunosti u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji inače uređuju ovu materiju.
Oni objašnjavaju da prilikom izbora agencije strogo vode računa da se radi o respektabilnoj kući, specijalizovanoj za ovu vrstu poslova, kao i da su upoznati sa načinom rada agencija koje kontaktiraju klijente u njihovo ime.
– Prema nama dostupnim saznanjima, taj kontakt ne uključuje pretnje, ucene i slično.

 

Kako bismo bili potpuno sigurni, Addiko Bank a. d. Beograd prati i analizira prigovore svih naših klijenata, pa i onih koji su nažalost došli u neugodnu poziciju da ne izmiruju svoje obaveze na vreme i stoga su kontaktirani i podsećani na preuzete obaveze i na ovaj način, tako da se može zaključiti da smo preduzeli sve moguće mere kako bi se komunikacija sa našim klijentima obavljala u skladu sa zakonom, na primeren način.

 

INFORMER

Advertisements

error: