OTKRIVENA PREVARA! HARADINAJ: Dobio sam uverenja iz Srbije da me ni oni neće kod sebe!

Podeli vest sa drugima!

Advertisements

Kolmar — Francuski sud koji je odbio zahtev za izručenje Haradinaja pozvao se u obrazloženju na formalne, tj. proceduralne razloge u donošenju takve odluke.

 

 

To proističe iz teksta odluke, koju je taj sud dostavio Tanjugu.

Sud, doduše, u obrazloženju odluke konstatuje da zahtev Srbije nije politički, ali navodi da nisu ispunjeni svi formalni uslovi da bi bio prihvaćen.

U odluci se, takođe, navodi da “ma kakav da je cilj ka kojem se teži ili kontekst zlodela zbog kojih se traži izručenje, događaji zbog kojih se (Haradinaj) traži, s obzirom na njihovu težinu, ne mogu da budu posmatrani kao da imaju politički karakter”.

“Ne može se smatrati da je cilj zahteva Srbije politički, s obzirom na to da je ispunila uslove u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina, što je konstatovano i u izveštaju Evropske komisije”, naveo je pored ostalog sud u Kolmaru.

Međutim, konstatovano je i da bi Haradinajevo izručenje Srbiji moglo da uzrokuje “izuzetno ozbiljne posledice po njegovu ličnost, pre svega zbog njegove uloge u oružanom sukobu i u političkom životu Kosova, kao i zbog njegovog državljanstva Kosova – države koju Srbija ne priznaje”.

Sud je takođe napomenuo da današnja odluka nije konačna i da se ne može u celosti objaviti, s obzirom na to da francuski javni tužilac ima rok od pet dana da se žali Vrhovnom kasacionom sudu.

U odluci suda, najpre se konstatuje da su ispunjeni pravni uslovi za izručenje iz prvobitnog zahteva Srbije, koji je dostavljen sudu 6. januara, ali da je sud proglasio neprihvatljivom pisanu notu koju je Srbija sudu dostavila 1. marta:

Advertisements

“Srbija je putem svoje ambasade prosledila notu datiranu na 1. mart 2017, koja je primljena 10. marta 2017 – pre nego što je Istražno veće, odlukom od 2. marta, naložilo dostavljanje dodatnih podataka – nova dokumenta u okviru zahteva za izručenje Haradinaja.”

FOTO: HARADINAJ SIGURAN DA VUČIĆ NIJE STVARNO LJUT!

Zanimljivo je da po podacima do kojih je došao DNEVNI ŽURNAL od okruženja samog Haradinaja, pomenuti zločinac nije ni očekivao da će biti izručen Srbiji jer je dobijao uverenja od “Beograda” da ni oni to ne žele jer bi to dovelo do velike nestabilnosti na Balkanu pa možda čak i novog rata.

U podacima do kojih smo došli navodi se da je Haradinaj siguran da ovo odgovara i Vučiću, jer bi u slučaju isporučenja Haradinaja izbila velika bezbednosna kriza na Kosovu. Zanimljivo je takođe što je Haradinaj rekao da nema ništa protiv konferencije Vučića jer ipak i on mora da smiri deo nacije u Srbiji.

 

 

TANJUG / DnevniŽurnal.com

Advertisements

error: