EPOHALNO OTKRIĆE: Evo odakle potiču Srbi i ko su nam ZAISTA bili preci!

Podeli vest sa drugima!
  • 102
    Shares

Razvoj novih tehnologija, omogućio nam je da analizom genetskog materijala iz skeleta, danas sa većom sigurnošću govorimo o nastanku i kretanju praistorijskih populacija, a samim tim i otkrijemo naše poreklo!

 

Pre nekoliko dana, pristigli su rezultati prvih analiziranih skeleta sa teritorije Srbije i to iz tri najpoznatije arheološke kulture koje se vezuju za naše prostore: Lepenskog Vira, Starčeva i Vinče.

Od 39 analiziranih uzoraka jedan pripada Starčevačkoj kulturi, tri su iz Vinče a čak 35 sa četiri lokaliteta kulture Lepenski Vir: Vlasca, Padine, Hajdučke Vodenice i istoimenog nalazišta Lepenski Vir.

Analizom su obuhvaćeni ipsilon hromozom, koji se nasleđuje isključivo po muškoj liniji, mitohondrijalna DNK, koja se nasleđuje samo po ženskoj liniji, kao i ukupna (autozomalna) genetika, koja obuhvata analizu svih hromozoma osim polnih.

Gledano po muškoj liniji (ipsilon hromozomu), Srbi su dominantno potomci Slovena jer njihovu genetiku ima više od polovine Srba. Gene koji se vezuju za predslovensko stanovništvo Balkana (Ilire, Tračane, Kelte) nosi oko 35 odsto muškaraca, dok oko 10 odsto muškaraca vodi poreklo od raznih raznih germanskih plemena, pre svega, Gota, Normana i Sasa.

Gledajući ukupnu genetiku, više od polovine Srba nosi genetiku predslovenskog stanovništva Balkana. Ostatak potiče od Slovena, Germana i nekih drugih manjih grupa naroda koje su u različitim periodima prolazile ovim prostorima ili se naseljavale na Balkanu.

Gledajući ukupnu genetiku, više od polovine Srba nosi genetiku predslovenskog stanovništva Balkana. Ostatak potiče od Slovena, Germana i nekih drugih manjih grupa naroda koje su u različitim periodima prolazile ovim prostorima ili se naseljavale na Balkanu.

Kultura Lepenskog Vira je jedna od najznačajnijih i najsloženijih praistorijskih kultura u Evropi. Njeno matično područje obuhvatalo je prostor Đerdapske klisure koje je bilo naseljeno skoro 4000 godina bez prekida, od otprilike 9500. do 5500. godine p.n.e.

Lokalitet Lepenski Vir je otkriven 1960. godine, a prva istraživanja su vođena u periodu između 1965 i 1970. pod vođstvom profesora dr Dragoslava Srejovića, arheologa, akademika i profesora Univerziteta u Beogradu.

Skorijim istraživanjima koja su sprovedena od 2006-2009. rukovodio je profesor Dušan Borić. Najznačajnije naseobine ove kulture su, sa srpske strane Dunava, Lepenski Vir, Padina, Stubica, Vlasac i Hajdučka Vodenica, a sa rumunske strane Alibeg, Ikoana, Razvrata, Skela Kladovei i Ostrovul Korbului.

KURIR NOVINE